คลังสินค้าทั่วไป

ประเภทของคลังสินค้าทั่วไปมีอะไรบ้าง? หาคำตอบได้ที่นี่

  • Posted on
  • Posted in Business
คลังสินค้าทั่วไป ทำหน้าที่ในการจัดเก็บสิ่งต่าง ๆ เช่น วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป หรือบางครั้งก็อาจจะใช้เก็บงานระหว่างการผลิต ชิ้นส่วน หรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปบ้าง โดยการจัดเก็บในลักษณะนี้จำเป็นจะต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงป้องกันการเกิดความเสียหายของวัตถุดิบหรือสินค้าที่อยู่ภายในคลังได้เป็นอย่างดี โดยคลังสินค้าในปัจจุบันก็มีทั้งหมด 2 ประเภท ซึ่งจะมีอะไรบ้าง? ไปติดตามพร้อม ๆ กันได้เลย  ประเภทของคลังสินค้าทั่วไป  1. ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะธุรกิจ  คลังสินค้าสาธารณะ  เป็นคลังสินค้าที่อาจมีผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ มาใช้งานด้วย หรือที่เรียกว่า “เช่าคลังสินค้า” เพื่อใช้งานห้องเก็บสินค้าหรือพื้นที่จัดเก็บสินค้า  คลังสินค้าส่วนตัว  ไม่มีผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการรายอื่นมาเกี่ยวข้อง สามารถใช้พื้นที่ภายในคลังสินค้าทั่วไปได้อย่างอิสระ อาจจะเป็นคลังที่สร้างเองหรือแบบเช่าก็ได้  2. ประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะงาน หรือแบ่งตามลักษณะสินค้าที่เก็บรักษา  คลังสินค้าแบบศูนย์กระจายสินค้า  ทำหน้าที่จัดเก็บสินค้าและเป็นส่วนกลางที่เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้ค้าปลีก โดยจะจัดเก็บสินค้าและทำการจัดส่งให้ลูกค้าตามความต้องการของผู้ผลิต โดยที่ผู้ค้าปลีกไม่จำเป็นต้องสต๊อกของเอง  คลังสินค้าแบบศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า  เป็นคลังสินค้าทั่วไปที่ใช้ในการรับ-ส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน คล้ายกับเป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้า แต่จะไม่มีการกระจายสินค้าและไม่มีการเติมสินค้าภายในคลัง  คลังสินค้าแบบ Fulfilment Center  เป็นคลังที่รับสินค้าจากบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่น เพื่อนำมาบรรจุลงแพ็กเกจและทำการจัดส่งสินค้าให้ พร้อมทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสินค้าให้กับบริษัทเหล่านั้นด้วย  3. ประเภทของคลังสินค้าที่แบ่งตามลักษณะสินค้า  คลังสินค้าทั่วไป  ทำหน้าที่เก็บสินค้าทั่วไป เช่น
BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP