เครื่องวัดคุณภาพน้ำ คุณภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม

มาชำแหละเครื่องวัดขนาดอนุภาคกัน ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง

  • Posted on
  • Posted in Business

วันนี้ PICO จะมาชำแหละเครื่องวัดขนาดอนุภาค ให้หลาย ๆ คนหายสงสัยกัน ว่าด้านในของเครื่องมีส่วนประกอบ และ การทำงานอย่างไรบ้าง เอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ 

ส่วนประกอบของเครื่องวัดขนาดอนุภาค 

ในระบบวัดอนุภาค (Particle) ระบบจะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักก็คือ 

  1. Sampler

Sampler จะทำหน้าที่นำ Sample ที่ต้องการหาอนุภาค Particle ผ่านเข้าไปใน Sensor คุณสมบัติของ Sampler ก็คือ Flow rate จะต้องมีความแม่นยำ และ เที่ยงตรง เนื่องจากจำนวนอนุภาค (Particle) จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบนี้ และ ปริมาตร (Volume) เป็นหลัก

  1. Sensor

Sensor จะเปรียบเสมือน “ตา” ของระบบ ภายใน Sensor จะมี Flow cell ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ Spectrophotometer เมื่อเราทำการ “On” ระบบ แหล่งกำเนินแสงเลเซอร์ จะส่องแสงผ่าน Flow cell รอการไหลผ่านเข้ามาของอนุภาค Particle ส่วนของ Flow cell ของ Sensor จะมีความแตกต่างกันทั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง และ วัสดุที่ใช้ผลิต โดยจะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Sensor และการ Compatibility กับ Solution ซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

  • หลักการทำงานของ Sensor 

Sensor กับ Detector จะรวมอยู่ในชุดเดียวกันซึ่งในระบบ Counting จะเรียกรวมเป็น Sensor การทำงานของ Sensor จะแบ่งออกเป็น 2 Mode การทำงานคือ 

  1. Light Scattering Mode 

ในโหมดการทำงานนี้ ปริมาณของแสงที่ผ่านไปยัง Detector จะขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาค Particle ที่ ผ่านเข้าไปยัง Flow cell กล่าวคือ ถ้าอนุภาค Particle มีขนาดใหญ่ ปริมาณของแสงก็จะน้อย ในทางกลับกัน ถ้า 2 อนุภาค Particle มีขนาดเล็ก ปริมาณของแสงก็จะมีมาก จากนั้นแสงจะถูกรวมด้วย Converging Lens ก่อน ส่งผ่านไปยัง Detector เพื่อแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงก่อนส่งไปยัง Counter

  1. Light Extinction Mode

Light Extinction Mode มีลักษณะการทำงานคล้ายกันกับ Light Scattering Mode แตกต่างกันเพียง Light Scattering Mode Detector จะทำการ Detect ปริมาณของแสงที่ผ่าน Flow cell มาแล้วส่งผ่านไปยัง Counter โดยตรง ส่วน Light Extinction Mode Detector จะทำการวัดค่าของแสงที่ผ่าน Flow cell เพื่อ คำนวณหาปริมาณแสงที่มาตกกระทบ แต่เนื่องจากในโหมดนี้ แสงส่วนใหญ่จะถูกบัง (drop) ด้วยขนาดของ อนุภาค ดังนั้นเพื่อความแม่นยำและเที่ยงตรงในการวัด Detector จะท าการส่งสัญญาณที่ถูกบัง (drop) ไปยัง Counter แทน ซึ่งบางครั้งเราเรียกโหมดการทำงานนี้ว่า Light Blocking Mode

  1. Counter 

Counter เปรียบเสมือน “สมอง” ของระบบ ซึ่งจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จาก Sensor หรือ Detector เป็นขนาดและจำนวนของอนุภาค Particle เพื่อแสดงให้ผู้ใช้งานได้ทราบ

เป็นอย่างไรบ้างคะ เรียกได้ว่าวันนี้ PICO มาชำแหละเครื่องวัดขนาดอนุภาคกันแบบหมดไส้หมดพุง และ หากใครสนใจสินค้าในหมวดนี้ หรือ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ คุณภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อ เลือกชมกันก่อนได้ที่ https://www.pico.co.th/ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.  2524 

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP